Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy

W myśl ustawy o działalności leczniczej, praktyka lekarska objęta jest koniecznością zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Obowiązkowe OC lekarzy (o którym również na stronie: https://lekarz.iexpert.pl/oc-obowiazkowe-lekarza/) opiewa na minimalną kwotę gwarancyjną w wysokości równowartości 350 tysięcy euro za wszystkie wydarzenia oraz równowartość 75 tysięcy euro na pojedyncze zdarzenie.

W myśl ustawy o działalności leczniczej, praktyka lekarska objęta jest koniecznością zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Autor zdjęcia: Kenny Holston 21

Istnieje jednak możliwość zawarcia przez lekarza dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie takie wówczas obejmuje swoim zakresem kwestie związane szeroko pojętym:

  • prowadzeniem przez lekarza działalności zawodowej,
  • posiadaniem mienia,
  • użytkowaniem mienia.

Dobrowolne OC lekarzy obejmuje także rzeczowe szkody powstałe na skutek prowadzenia praktyki lekarskiej oraz szkody związane z użytkowaniem w ramach praktyki zawodowej lokalu.

Sumy gwarancyjne za jedno zdarzenie, w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia, oscylują w granicach 25 tysięcy euro za jedno zdarzenie oraz 50 tysięcy euro na wszystkie zdarzenia.

Lekarze, którzy w ramach swojej praktyki zawodowej świadczą usługi z zakresu medycyny estetycznej stomatologicznej mogę liczyć na ubezpieczenie OC z podwyższoną kwotą gwarancyjną rozszerzonym zakresem ochrony.