Ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej

Ryzyko wynikające z wykonywanie zawodów bywa różne. W dużej mierze uzależnione jest to od specyfiki profesji, jako takiej, z drugiej natomiast strony związane jest z czymś, co zwykliśmy określać mianem przypadku. Czynni ludzki, złośliwość rzeczy martwych – wszystko to może doprowadzić w konsekwencji do zaistnienia szkód, za które ktoś, a dokładniej osoba wykonująca dany zawód, musi finansowo odpowiedzieć.

Ubezpieczenie zawodowe

Ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej (o którym również tutaj: https://iexpert.pl/) jest wymagane od między innymi przedstawicieli następujących zawodów:

 • zawodu adwokata,

  Ryzyko wynikające z wykonywanie zawodów bywa różne

  Autor zdjęcia: DFAT photo library

 • zawodu architekta,
 • zawodu doradcy podatkowego,
 • zawodu fizjoterapeuty,
 • zawodu inżyniera,
 • zawodu księgowego,
 • zawodu lekarza,
 • zawodu notariusza,
 • zawodu pośrednika nieruchomości,
 • zawodu radcy prawnego,
 • zawodu rzeczoznawcy majątkowego,
 • zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • zawodu zarządcy nieruchomości,
 • zawodu biegłego rewidenta,
 • zawodu rzecznika patentowego,
 • zawodu detektywa,
 • zawodu komornika sądowego,
 • zawodu agenta ubezpieczeniowego,
 • zawodu brokera ubezpieczeniowego.
 • Konieczność wykupienia polisy ubezpieczenia zawodowego dotyczy również takich podmiotów jak biura rachunkowe, biura usług płatniczych, czy tez zakładów opieki zdrowotnej.

Każda osoba fizyczna lub każda osoba prawna zobligowana do posiadania polisy ubezpieczeniowej, która z tego obowiązku się nie wywiąże musi się liczyć z koniecznością zapłaty kary w wysokości równowartości 1 tys. euro. Co istotne, uiszczenie opłaty nie zwalnia z obowiązku wykupienia stosownej polisy ubezpieczeniowej.

Kolejna kwestią, którą warto jest mieć na uwadze, jest możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia, które rozszerza zakres ubezpieczenia podstawowego, jak również oferuje większe kwoty sum gwarancyjnych. Zazwyczaj ubezpieczenia dodatkowe ma charakter ubezpieczenia grupowego.