Odszkodowanie za błąd lekarza

Procesy medyczne w naszym kraju ciągną się w większości przypadków długimi latami. Procesy takie są bardzo wyczerpujące zarówno psychicznie jak i fizycznie, zwłaszcza dla osób, które mają problemy ze zdrowiem. Poza tym – pamiętać należy także o tym, że koszty prowadzenia takich spraw potrafią być bardzo wysokie. Mając powyższe na względzie, wielu poszkodowanych pacjentów, rezygnuje całkowicie z dochodzenia swych praw uznając, że ubezpieczenia dla lekarzy są w praktyce jedynie fikcją.

Dochodzenie odszkodowania przed komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Procesy medyczne w naszym kraju ciągną się w większości przypadków długimi latami

fot. #PACOM

Jest jednak alternatywa, dzięki której możemy w przeciągu kilku miesięcy uzyskać odszkodowania. Odszkodowania te stanowią zwrot poniesionych kosztów na leczenie, są także zadośćuczynieniem za  poniesione krzywdy. Rozwiązaniem tym jest dochodzenie swych roszczeń przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Dochodzenie odszkodowania przed takimi komisjami jest na ogół zdecydowanie krótsze niż w przypadku postępowania sądowego, Co ważne również dla wieku osób – nie wymaga korzystania z kosztownej pomocy prawnika.

Należy tu jednak zaznaczyć, że komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych nie orzekają o winie konkretnego lekarza, czy też pielęgniarki. Ich funkcją jest jedynie stwierdzenie, czy rzeczywiście doszło do zdarzenia medycznego, na skutek którego pacjent został poszkodowany, a konkretnie:

  • czy jego leczenie na skutek zaistniałego zdarzenia trwało dłużej,
  • czy było bardziej kosztowne,
  • czy pacjent doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • etc.