Fizjoterapeuta – niezwykły człowiek

Ubezpieczenie OC jest rodzajem ubezpieczenia majątkowego. Oznacza to, że zakład ubezpieczający, na mocy umowy ubezpieczenia tego rodzaju, przejmuje na siebie ekonomiczne skutki szkód wyrządzonych osobom trzecim. W naszym przypadku: pacjentom szpitali i ośrodków medycznych, kuracjuszom, klientom zakładów paramedycznych (np. salonów masaży). Warunek zadziałania ubezpieczenia OC jest zawsze ten sam: ubezpieczony jest zobowiązany do naprawienia szkód. Samo ubezpieczenie OC (skutki ekonomiczne) jest niejako drugą instancją.

Fizjoterapia i OC dla fizjoterapeuty

Autor zdjęcia: Official U.S. Navy Imagery

Autor zdjęcia: Official U.S. Navy Imagery

Fizjoterapia to metoda leczenia i metoda rehabilitacji medycznej. Jest zatem najzupełniej dziedziną medycyny. Związana jest z istotą naszego organizmu, z wrażliwością organizmu ludzkiego na bodźce zewnętrzne. Jej celem i zarazem istotą (opisaną już przez Konfucjusza) jest zahamowanie choroby i przywrócenie pełnej sprawności fizycznej pacjenta po powrocie do zdrowia. Fizjoterapia ma też walor przyszłościowy: zapobiega nawrotom choroby, nawrotom dolegliwości. OC dla fizjoterapeuty (więcej: https://fizjoterapeuta.iexpert.pl/obowiazkowe-ubezpieczenie-oc-fizjoterapeuty/) jest zatem koniecznością zarówno stanową (nie można sobie wyobrazić fizjoterapeuty – a więc medyka, specjalisty nieubezpieczonego), jak i obyczajową (ubezpieczenie potwierdza kwalifikacje, wszak ubezpiecza się profesjonalizm wykonawcy czynności, a nie jego indolencję). Rozległość zabiegów i czynności sprawczych jest w fizjoterapii niezwykła.

Postęp medycyny europejskiej dzieje się na naszych oczach: sprzęt, technika, technologia, algorytmy czynności, badania i ich wyniki, personel pielęgniarski, kultura słowa, kultura obyczajów, uprzejmość, empatia, – składają się na wymierne i niewymierne czynności i skutki czynności fizjoterapeuty. Musi to być Człowiek Niezwykły. Nie wystarczy znać geografii zaburzeń organizmu, objawów (przyczyn i skutków czynników zewnętrznych wywołujących choroby). Trzeba nade wszystko Rozumieć i Czuć (przez duże „R” i przez duże „C”), ten czuły i niezwykle skomplikowany mechanizm, jakim jest organizm. Od rozumu i czucia do zdrowia, oto fizjoterapia. A wtedy nie trudno o winę niezawinioną. Bez rozumu fizjoterapii nie ma; bez czucia (empatii) fizjoterapii nie ma,  a gdzie rozum i czucie, gdzie Pacjent, tam i błędy logiczne. Oby jak najmniej. Dlatego OC dla fizjoterapeuty jest wymogiem stanu. Koniecznością.