Błędy lekarskie

Na temat poziomu oraz jakości opieki medycznej w naszym kraju, moglibyśmy się spierać godzinami i nie dość do żadnych sensownych wniosków. Każdy z nas, bowiem ma zupełnie inne doświadczenia w tym zakresie, dociera również do innych informacji oraz inaczej interpretuje fakty. Każdy z nas także słyszał o błędach lekarskich. Czy tak właściwie one są? Jak je rozpoznać? I jak sobie z nimi poradzić?

Błąd lekarski

Na temat poziomu oraz jakości opieki medycznej w naszym kraju, moglibyśmy się spierać godzinami i nie dość do żadnych sensownych wniosków

Autor zdjęcia: lyzadanger

O błędzie lekarskim możemy mówić wówczas, gdy postępowanie medyczne (niezależnie od tego czy dotyczy to diagnostyki, czy też samego leczenia) stoi w niezgodzie z przyjętymi zasadami działania. W oparciu o to stwierdzenie możemy mówić o trzech przypadkach postępowania niezgodnego z zasadami sztuki medycznej:

  • wówczas, kiedy lekarz powinien leczyć, a jednak tego nie czyni – mamy wtedy do czynienia z zaniechaniem,
  • wówczas, kiedy lekarz podejmuje leczenie, jednak nie robi tego właściwie – mamy wtedy do czynienia z błędami w sztuce, lub brakiem staranności,
  • wówczas, kiedy lekarz podejmuje leczenie nie posiadając merytorycznego przygotowania.

Sytuacja wydaje się być całkiem klarowna. Tak jednak w rzeczywistości nie jest. Co bowiem, przesądza o tym, że dane postępowanie zostaje uznane za błąd w sztuce?

Współczesna medycyna opiera się bardziej na pracy zespołowej, niż na jednoosobowym decydowaniu o losie pacjenta i tutaj właśnie tkwi źródło ewentualnych problemów. Błędne rozpoznanie jednostki chorobowej przez jednego lekarza, może stać się przyczyną wprowadzenia błędnych procedur leczniczych przez innego lekarza. W takim przypadku możemy mówić o błędnej organizacji pracy w zespole.

Możemy również mówić o błędnej organizacji pracy. Przykładem takiej sytuacji może być nieprzekazanie przez jednego lekarza niezbędnych informacji odnośnie leczenia drugiemu lekarzowi, co oczywiście może doprowadzić do poważnych konsekwencji.

Debatując na temat błędów popełnionych przez lekarza musimy jednak wziąć pod uwagę dwie, bardzo istotne sprawy. Na ile błędy te wynikają z zaniechania, niewiedzy, czy błędu w sztuce, a na ile wynikają one po prostu z ograniczeń, z jakimi nawet współczesna medycyna zmaga się każdego dnia.

Ubezpieczenie

Z uwagi na bardzo szeroki zakres usług, jakie świadczą lekarze, a tym samym na ogromne prawdopodobieństwo zastania błędów oraz zaniechań, czy to ze strony samych lekarzy, czy też uchybień wynikających właśnie z pracy zespołowej, koniecznym i obowiązkowym jest wykupienie stosownego ubezpieczenia. Ubezpieczenia lekarzy na pewno nie przywrócą komuś życia, nie zrekompensują poważnego uszczerbku na zdrowiu, ale są w stanie finansowo zrekompensować powstałe szkody (więcej pod linkiem: https://lekarz.iexpert.pl/). Są także swoistym gwarantem spokojnej i efektywnej aktywności zawodowej lekarza oraz osób świadczących usługi o charakterze zdrowotnym.